Plaćanje

Plaćanje se vrši:

putem platne kartice pre isporuke proizvoda kupcu;

Prilikom plaćanja proizvoda putem platne kartice, istovremeno s slanjem narudžbine kupcu, ukupna cena naručenih proizvoda biće rezervisana na banci kupca, a ista će biti teret kupca tek nakon što prodavac potvrdi narudžbinu kupcu. Nakon što prodavac potvrdi narudžbinu kupcu, sredstva koja su tako bila rezervisana na tekućem računu kupca biće preneta na tekući račun prodavca.

U slučaju da kupac preskoči ili prekine proces plaćanja putem platne kartice, Kupac gubi sva prava koja proizlaze iz postupka naručivanja proizvoda.

KONVERZIJA PLAĆANJA

Sva plaćanja obaviće se u srpskoj valuti - dinarima (RSD). Iznos koji će biti teret vašeg računa platne kartice dobija se konverzijom cene iz evra u srpske dinare prema trenutnom kursu Narodne banke Srbije. Prilikom naplate vaše kreditne kartice, isti iznos konvertuje se u vašu lokalnu valutu prema kursu udruženja platnih kartica. Usled ove konverzije, postoji mogućnost blage razlike u odnosu na originalnu cenu navedenu na našem veb-sajtu.